جوایز ویژه مشتریان حامی

جوایز ویژه مشتریان حامی

خرید همراه با تخفیف و قرعه کشی
حداقل خرید 300 هزار تومان

حداقل خرید 300 هزار تومان

تحویل سفارشات از 9صبح تا 9شب

تحویل سفارشات از 9صبح تا 9شب

حداکثر 5ساعت بعد از ثبت سفارش
در صورت کمبود وقت و موارد اضطراری لیست سفارشات را به خط 09374965215 پیامک نمایید.

در صورت کمبود وقت و موارد اضطراری لیست سفارشات را به خط 09374965215 پیامک نمایید.

ضمن رعایت حداقل خرید 300هزار تومان